Klinika PiÍknego U∂miechu M. Pucek

Niepubliczny Zak≥ad Opieki Zdrowotnej

ul. Narutowicza 68

20-013 Lublin

Tel.: (81) 532 66 22

e-mail: klinika@kpu.lublin.pl

NIP: 712-164-06-30

REGON: 430917145