Oferta

Endodoncja

Endodoncja zajmuje się diagnozą oraz leczeniem schorzeń miazgi zęba i tkanek kostnych okalających otwór wierzchołkowy. Podstawową metodą stosowaną w zakresie endodencji jest leczenie kanałowe, gdzie podczas zabiegów wykorzystuje się cienkie narzędzia piłująco – penetrujące. W związku z rozwojem techniki w najnowszej endodocji używa się również mikroskopów oraz endometrów, które umożliwiają skuteczniejszą diagnozę, co się z tym wiąże także leczenie. Mikroskop pozwala specjaliście na wgląd do wnętrza komory oraz kanałów zęba. Endometry służą do pomiaru głębokości kanału. Następnie kanały wypełnia się specjalną substancją – gutaperką i uszczelnia chemoutwardzalnym materiałem – sealerem. Podczas diagnozy wykorzystuje się również zdjęcia RTG/ RVG.

W jakich przypadkach stosuje się leczenie endodyczne:

- przy głębokich ubytkach

- przy martwicy miazgi

- w przypadku złamania, bądź zwichnięcia zęba

- z powodu zaleceń protetycznych przed wykonaniem mostu lub korony

- gdy proces próchniczy doprowadzi do uszkodzenia nerwu zęba.

W wyniku ciągłego rozwoju stomatologii leczenie kanałowe udoskonala metody działania. Dzięki temu wielokrotnie udaje się uratować uszkodzony ząb. Dlatego celem naszej kliniki jest po pierwsze leczyć. Na usuniecie zęba decydujemy się w ostateczności, gdy podjęte przez specjalistę próby leczenia ubytku zawodzą.